مهندسین مشاورکاوش راه با تجربه 30 ساله خویش در زمینه های مطالعاتی ونظارتی از جمله طراحی و نظارت پروژه های راهسازی (بزرگراه – راه آهن – آزادراه – راه اصلی – راه فرعی – راه روستایی – پل – تقاطع های همسطح و غیر همسطح..) توانسته سوابق ارزنده ای در این راه کسب نماید.

نمونه اي از پروژه هاي مطالعاتي و نظارتي چند سال اخير اين شرکت عبارتند از:

 

 
 
 
 

مطالعات و نظارت بر احداث پل روگذر و زیر گذر میدان جهاد تبریز

 
 


مطالعات و نظارت تقاطع غیر همسطح ورودی شهر جدید سهند

 
 


مطالعات ابنیه فنی میدان آذربایجان

 
 

 

مطالعات پل رودخانه ای آجی چای

 
 


نظارت برعملیات اجرایی پل قو شچی

 
 

 

مطالعات و نظارت بر احداث ابنیه فنی و مسیرهای دسترسی شهر جدید پردیس

 
 

 

نظارت بر احداث قطعه 1/ ب محور میاندوآب -کرمانشاه و کنار گذر سقز

 

 
     
 
ارتباط با ما گالري عكس زمينه فعاليت درباره شركت صفحه اصلي